White with TStone Beige

White with TStone Beige

  • Wall Tile : 300 x 600 x 9.5mm
  • Wall Tile Code : 18000193 White Gloss
  • Feature Tile : 300 x 600 x 10mm
  • Feature Tile Code : 71000030 TStone Beige Matt
  • Floor Tile : 297 x 297 x 10mm
  • Floor Tile Code : 71000035 TStone Beige Matt