Vester Zebra combination

Vester Zebra combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000052 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 100 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16000144 Vester Zebra
  • Floor Tile : 299 x 299 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000128 Jakarta White