Striscia Chocolate Frieze

Striscia Chocolate Frieze

  • Wall Tile : 199 x 199 x 7mm
  • Wall Tile Code : 18000090 Gloss White
  • Feature Tile Code : 18000094 Striscia Chocolate
  • Feature Tile : 199 x 199 x 7mm
  • Floor Tile : 199 x 199 x 7mm
  • Floor Tile Code : 17015 Stone Grey