Vester Smoke Combination

Vester Smoke Combination

  • Wall Tile : 300 x 450 x 8mm
  • Wall Tile Code : 18000122 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 100 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16000141 Vester Smoke
  • Floor Tile : 300 x 300 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000037 Livingstone Grey