Panorama Hemp Combination

Panorama Hemp Combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000077 Veneto White
  • Feature Tile : 300 x 48 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16092 Panorama Hemp
  • Floor Tile : 299 x 299 x 7mm
  • Floor Tile Code : 58000110 Greta Latte