Oasis Earth Combination

Oasis Earth Combination

  • Wall Tile : 300 x 600 x 10mm
  • Wall Tile Code : 48000006 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 300 x 8mm
  • Feature Tile Code : 1618 Oasis Earth
  • Floor Tile : 300 x 300 x 7mm
  • Floor Tile Code : 58000103 Haven Tan