Mirage Water Combination

Mirage Water Combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000052 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 48 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16060 Mirage Pepper
  • Floor Tile : 299 x 299 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000078 Belga Grey