Aurora Sand Combination

Aurora Sand Combination

  • Wall Tile : 300 x 600 x 10mm
  • Wall Tile Code : 48000006 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 300 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16006 Aurora Sand
  • Floor Tile : 299 x 299 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000080 Belga Ivory