Oxford Denim Combination

Oxford Denim Combination

  • Wall Tile : 200 x 400 x 8mm
  • Wall Tile Code : 48000005 Gloss White
  • Feature Tile : 200 x 200 x 7mm
  • Feature Tile Code : C70415 Oxford Denim
  • Floor Tile : 298 x 298 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000170 Belga White