Loft Coconut combination

Loft Coconut combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000077 Veneto White
  • Feature Tile : 600 x 100 x 10mm
  • Feature Tile Code : 16000072 Loft Coconut
  • Floor Tile : 299 x 299 x 7mm
  • Floor Tile Code : 58000124 Marmo Bianco