Kenai Almond Combination

Kenai Almond Combination

  • Wall Tile : 300 x 600 x 9mm
  • Wall Tile Code : 71000018 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 600 x 9.5mm
  • Feature Tile Code : 24000025 Kenai Brick Almond
  • Floor Tile : 300 x 600 x 9.5mm
  • Floor Tile Code : 24000020 Kenai Almond