Hive Structure White Matt

Hive Structure White Matt

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000074 Lanka Matt White
  • Feature Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Feature Tile Code : 18000198 Hive Structure White Matt
  • Floor Tile : 298 x 298 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000078 Belga Grey