Dock Carbon Combination

Dock Carbon Combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000052 Lanka Gloss White
  • Feature Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Feature Tile Code : 18000156 Dock Carbon
  • Floor Tile : 299 x 299 x 8mm
  • Floor Tile Code : 18000202 Dock Carbon