White with Link Formwork

White with Link Formwork

  • Wall Tile : 300 x 600 x 9.5mm
  • Wall Tile Code : 18000193 White Gloss
  • Feature Tile : 300 x 600 x 10mm
  • Feature Tile Code : 70000002 Link Nova Formwork Bianco
  • Floor Tile : 297 x 297 x 10mm
  • Floor Tile Code : 70000003