Aurora Apple Combination

Aurora Apple Combination

  • Wall Tile : 300 x 600 x 10mm
  • Wall Tile Code : 48000006 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 300 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16009 Aurora Apple
  • Floor Tile : 300 x 300 x 7mm
  • Floor Tile Code : 58000101 Haven Bone