Aurora Apple Combination

Aurora Apple Combination

  • Wall Tile : 300 x 450 x 8mm
  • Wall Tile Code : 18000122 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 100 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16054 Aurora Apple
  • Floor Tile : 300 x 300 x 7mm
  • Floor Tile Code : 58000101 Haven Bone