Aurora Sand Combination

Aurora Sand Combination

  • Wall Tile : 201 x 403 x 9mm
  • Wall Tile Code : 18000052 Gloss White
  • Feature Tile : 300 x 100 x 9mm
  • Feature Tile Code : 16051 Aurora Sand
  • Floor Tile : 300 x 300 x 6mm
  • Floor Tile Code : 58000072 Livingstone Ivory